Cizí jazyky

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazyků

Obsah 2018/2019, roč. 62, číslo 1

EDITORIAL

LINGVODIDAKTIKA
Eva Rybárová: Efektivní způsoby výuky čtení v cizím jazyce
Miroslava Ferrarová: Il gioco come metodo di apprendimento della cultura e lingua italiana agli studenti stranieri 

JAZYK
Věra Höppnerová: Frazeologie a frazeologická kompetence studentů hospodářské němčiny

LITERATURA
František Všetička: Absolutista Stefan George

REÁLIE
Dana Drmlová: Masopust a masopustní spolky v Německu
Milena Fučíková: K výstavě Naše Francie v letohrádku Hvězda

ZPRÁVY
Aleš Brandner: Životní výročí Květuše Lepilové
Radka Hříbková: Opustil nás přední český lingvodidaktik
Věra Perlínová: Za profesorem Jelínkem…
Aleš Brandner: Odešel profesor Stanislav Žaža
Alexandra Křepinská: Zemřel významný český encyklopedista

RECENZE
Hilmes, Carola, Nagelschmidt, Ilse: Christa Wolf (Dagmar Švermová)
Koželová Adriána: Preklad kultúrnych referencí z antiky a kultúrna kompetencia
prekladatela (Naděžda Hruzová)
Stanislav Štěpáník, Jana Vlčková-Mejvaldová: Cvičebnice výslovnosti češtiny nejen pro školní výuku (Sylva Nováková)

PŘÍLOHA: Kolektiv: Jazyková politika

Partneři

S kým spolupracujeme?

S předními odborníky oboru

 • lingvodidaktika
 • lingvistika
 • literání vědy

S významnými institucemi

 • MŠMT ČR
 • Zahraniční kulturní instituce
  • Goethův institut
  • Francouzský institut
  • Rakouské kulturní fórum
  • Institut Cérvantes
  • Italský kulturní institut
 • školy

S učiteli cizích jazyků

 • na základních, středních a vysokých školách v ČR a na Slovensku