Cizí jazyky

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazyků

Informace
o časopise

Adresa redakce

UK PedF – Vydavatelství
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
tel.: +420 221 900, 136,
+420 606 809 869

e-mail: redakce@cizijazyky.eu

Administrace, objednávky a fakturace

Předplatné zajišťuje:
ADISERVIS s.r.o.
Na Nivách 18, 141 00 Praha 4 – Michle
tel.: +420 241 484 521, +420 603 215 568
e-mail: adiservis@seznam.cz

Cena

Cena jednotlivého výtisku 75 Kč
Roční předplatné 345 Kč (včetně poštovného)

Dostupné obsahy čísel

2018/2019, roč. 62, číslo 3

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazykůObsah 2018/2019, roč. 62, číslo 3LINGVODIDAKTIKANoirin Organ: The European School and language teachingŠárka Velhartická: Výchova bilingvních dětí: Případová studie  JAZYKDalibor Zeman: Čeština a němčina ve středoevropském...

2018/2019, roč. 62, číslo 2

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazykůObsah 2018/2019, roč. 62, číslo 1LINGVODIDAKTIKAStanislav Jelínek: Vývojové proměny učebnic cizích jazyků (z archivu redakce)Michaela Voltrová, Iva Motlíková: Sociální sítě ve výuce němčiny JAZYKMária Spišiaková: Jazyk...

2018/2019, roč. 62, číslo 1

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazykůObsah 2018/2019, roč. 62, číslo 1 EDITORIAL LINGVODIDAKTIKA Eva Rybárová: Efektivní způsoby výuky čtení v cizím jazyce Miroslava Ferrarová: Il gioco come metodo di apprendimento della cultura e lingua italiana agli...

Kdo jsme?

Cizí jazyky: časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazyků

Jediný odborný časopis v ČR
zaměřený na teorii a praxi výuky cizích jazyků na všech typech a stupních českých a slovenských škol, především na výuku angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny.

Časopis zařazený v seznamu českých recenzovaných časopisů, patřící do fondů odborné studijní literatury na několika českých i slovenských veřejných vysokých školách.

Odborný časopis registrovaný Ministerstvem kultury České republiky pod číslem E 4697, ISSN 1210-0811, v databázi MŠMT a v databázi AV ČR.

Partneři

S kým spolupracujeme?

S předními odborníky oboru

 • lingvodidaktika
 • lingvistika
 • literání vědy

S významnými institucemi

 • MŠMT ČR
 • Zahraniční kulturní instituce
  • Goethův institut
  • Francouzský institut
  • Rakouské kulturní fórum
  • Institut Cérvantes
  • Italský kulturní institut
 • školy

S učiteli cizích jazyků

 • na základních, středních a vysokých školách v ČR a na Slovensku